دانلودرام | مرجع دانلود رام رسمی فارسی

فهرست کشویی

دانلود بازی مود شده شبیه ساز کشاورزی Farming Simulator14 v1.3.9

Farming-Simulatorدر بازی شبیه ساز کشاورزی، هنر حرفه ی کشاورزی خود را بر روی دستگاه اندرویدتان بیازمایید؛ کشت کنید، شخم بزنید و همه چیز را مدیریت کنید تا سرانجام برداشت مطلوبی داشته باشید!

در این بازی همه ماشین آلات و ادوات کشاورزی در اختیار شما خواهد بود تا بتوانید رؤیاهای خود را تحقق ببخشید؛

دانلودرام | مرجع دانلود رام رسمی فارسی

رام مورد نظر خود را اینجا بیابید